Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

VL 73535/2016 Os-2950/16, Stran 2127
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Benu Judec, Slovenčeva ulica 141, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Vesel, Zupančič in Devjak o.p., d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, zaradi izterjave 1.681,17 EUR, sklenilo:
Dolžniku Benu Judec, Slovenčeva ul. 141, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Zupančič, Trg OF 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2016

AAA Zlata odličnost