Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

VL 36241/2016 Os-2946/16, Stran 2127
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti dolžniku Kavčič Branku, Heidehoeve 8, Wierden, ki ga zastopa zak. zast. Zupančič Gregor – odvetnik, Mala ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 81,62 EUR, sklenilo:
Dolžniku Kavčič Branku, Heidehoeve 8, Wierden, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2016

AAA Zlata odličnost