Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

I 99/2016 Os-2157/16, Stran 2127
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Gregorja Javoršek, Ljubljanska cesta 70, Domžale, zaradi izterjave nadomestila preživnine pcto. 3.159,00 EUR s pp, 25. aprila 2016 sklenilo:
Dolžniku Gregorju Javoršek, sedaj zgolj s prijavljenim bivališčem na naslovu, kjer se nahaja Center za socialno delo Domžale, se v tem postopku postavi začasni zastopnik: odvetnik Gajšek Branko, Ljubljanska cesta 82, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 4. 2016

AAA Zlata odličnost