Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

P 92/2016 Os-3017/16, Stran 2127
Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Antona Klobučar, Tanča gora 23, Dragatuš, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani in neznano kje živeči dediči po pok. Janezu Puhku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 29, Dragatuš, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 290,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 30. avgusta 2016 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki – neznanim in neznano kje živečim dedičem po pok. Janezu Puhku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 29, Dragatuš.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko – neznane in neznano kje živeče dediče po pok. Janezu Puhku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 29, Dragatuš, vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 8. 2016

AAA Zlata odličnost