Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

P 103/2016 Os-3010/16, Stran 2126
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Nika Vrlinič, Bojanci 38, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči članov Milić zadruge, Miliči 4, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 5. septembra 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem članov Milić zadruge, Miliči 4, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče po članih Milić zadruge, vse do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2016

AAA Zlata odličnost