Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

P 97/2016 Os-2967/16, Stran 2126
Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Brigite Adlešič, Anzlova gora 58, Semič, ki jo zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Troje Johanu, Kal 1, Semič (tudi Rodine 7, Črnomelj), zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 24. avgusta 2016 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki – neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Troje Johanu, Kal 1, Semič (tudi Rodine 7, Črnomelj).
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Jože Vardjan, Kolodvorska 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko – neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlemu Troje Johanu, Kal 1, Semič (tudi Rodine 7, Črnomelj), vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 8. 2016

AAA Zlata odličnost