Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

P 82/2016 Os-2945/16, Stran 2126
Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Miketinac, Pravutina 52, Žakanje, Republika Hrvaška, ki jo zastopa Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči po Janku Miljevcu, nazadnje stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška, zaradi priposestvovanja lastninske pravice, pcto 3.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 23. avgusta 2016 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki – neznanim dedičem po Janku Miljevcu, nazadnje stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko – neznane dediče po Janku Miljevcu, nazadnje stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška, vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 8. 2016

AAA Zlata odličnost