Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

II N 381/2014 Os-2010/16, Stran 2126
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Nada Prodan, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 2. Branivoj Pirc, Vikrče 7a, Ljubljana-Šmartno, 3. Senad Sijarić, 4. Zalifa Sijarić, oba Ulica Lojzke Štebijeve 9, Ljubljana, 5. Hašin Sijarić, Tovarniška ulica 44, Ljubljana, 6. Elizabeta Elicija Kodran, 7. Mojca Dvoršek, obe Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 8. Jožef Kurinčič, Na livadi 11, Vrhnika, 9. Tatjana Menzinger, 10. Lidija Kološa, 11. Bojan Ivanjko, 12. Milan Kovač, vsi Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 13. Barbara Hönigsman, Spodnje Pirniče 41m, Medvode, 14. Bojana Sekne, Kuratova ulica 47, Kranj, 15. Lassana, frizersko podjetje, d.d., Cankarjeva cesta 3, Ljubljana, 16. Blaž Jeločnik in 17. Irena Jeločnik, oba Kamence 3, Rogaška Slatina, ki jih vse zastopa Rok Koren, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 2. Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, 3. Mojca Bardorfer, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 4. Haliti Zulbehar, Završje 25, Podmolnik, Ljubljana – Dobrunje in 5. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Hasim Bečkanović, 3. Asima Bečkanović, oba Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, 4. Gregor Krnec, Belokranjska ulica 12, Ljubljana, 5. Henrik Krnec, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, ki ju oba zastopa Zoran Vunjak, odvetnik v Ljubljani, 6. Alojz Petrič, Na jami 2, Ljubljana, 7. Miha Velkavrh, Rožna dolina cesta XVII/17, Ljubljana, 8. Genos, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana in 9. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 13. 4. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1. 1994, sklenjene med prodajalcem Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in kupcem Tatjano Menzinger, katere predmet je bilo dvosobno stanovanje v II. nadstropju, v izmeri 68,76 m2, v stavbi z naslovom Miklošičeva cesta 40, Ljubljana in Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, z ident. št. 1737-90, ki je povezana s parcelo št. 2189/0, k.o. 1737 – Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka Tatjane Menzinger.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2016

AAA Zlata odličnost