Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

SV 1180/16 Ob-3122/16, Stran 2125
Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1180/16 z dne 26. 9. 2016 je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 2, v skupi izmeri 51.83 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) površine 3.56 m2, stavba stoji na parc. št. 341/0, k.o. 680 Tezno in ima številko stavbe 680-967, last zastaviteljev Slavka in Danice Roškar, vsakega do 1/2 na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 1712-09/936 z dne 27. 9. 1993 sklenjene z družbo TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d. kot prodajalcem zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 135.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost