Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

SV-371/16 Ob-3117/16, Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-371/16, z dne 27. 9. 2016, je bilo stanovanje št. 29, v izmeri 68,1 m2 v zgradbi na naslovu Cesta v Staro vas 1, 6230 Postojna, stoječi na parceli št. 620/16, k.o. 2490 Postojna, št. stavbe 859, last zastavitelja po imenu Jure Petkovšek, stanujočega Veliki Otok 36, 6230 Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 2,20 % letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 9. 2031.

AAA Zlata odličnost