Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

SV 1105/2016 Ob-3116/16, Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 28. 9. 2016, opr. št. SV 1105/2016, je bilo enosobno stanovanje s kletno shrambo, v skupni izmeri 43,8 m2, posamezni del številka 209, v četrtem nadstropju stavbe z ID številko stavbe 1052, ki leži na parc. št. 881/5, k.o. 2100 – Kranj, na naslovu Kidričeva 4A, Kranj, last zastavitelja Dejana Herkovića, Gubčeva ulica 6, 4000 Kranj, do celote, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 29. 3. 1994, sklenjene med Občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot prodajalko in Nado Crnomarković, Kidričeva ulica 4, Kranj, kot kupovalko ter notarskega zapisa Prodajne pogodbe opr. št. SV 642/2016 z dne 8. 6. 2016, sklenjene med Nado Crnomarković, Kidričeva ulica 4 A, Kranj, kot prodajalko in Dejanom Herakovićem, Gubčeva ulica 6, Kranj, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.000,00 EUR, s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero 3-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 1.70 % letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje do 8. 8. 2040, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit številka: 250073-001.

AAA Zlata odličnost