Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3109/16, Stran 2115
Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami) in Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/15 s spremembami) ter ob uporabi določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami) ter Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) objavljata
javni razpis 
za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba
1. Koncedent: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ter Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba.
3. Trajanje koncesije: za obdobje 10 let.
4. Območje koncesije: izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba.
5. Postopek izbire: koncesionar bo izbran na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na Portalu javnih naročil.
Izbiro koncesionarja bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana, po postopku konkurenčnega dialoga. Po izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan sklep o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o podelitvi koncesije. Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja bo z izbranim ponudnikom sklenjena koncesijska pogodba.
6. Merila za izbor:
M1: cena storitve (strošek za izvajanje) javne službe
M2: ekološka usmerjenost voznega parka
M3: druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
7. Razpisna dokumentacija: objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica (http://www.nova-gorica.si/) in Občine Šempeter - Vrtojba (http://www.sempeter-vrtojba.si/).
8. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: preko Portala javnih naročil.
9. Datum, čas in kraj oddaje ter odpiranja prijav: skladno z razpisno dokumentacijo in objavo na Portalu javnih naročil.
Mestna občina Nova Gorica Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost