Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 1102-1/2016-1 Ob-3097/16, Stran 2114
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06 in 71/11) Občina Majšperk razpisuje
dodelitev denarnih pomoči v letu 2016
I. V letu 2016 bo Občina Majšperk:
– dodelila denarne pomoči za bivanje študentov v tujini in
– dodelila denarne pomoči za športnika ali kulturnika
iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 2.500,00 EUR.
II. Dodelitev denarne pomoči za bivanje študentov v tujini
Pravico do denarne pomoči imajo študenti, ki študirajo v tujini, ki so izjemno nadarjeni in za tovrstne študije ni ustreznih programov v Republiki Sloveniji.
Denarna pomoč se lahko dodeli kandidatom, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– med študijem začasno bivajo v tujini,
– imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
III. Dodelitev denarne pomoči za športnika ali kulturnika
Pravico do denarne pomoči za športnika ali kulturnika imajo učenci, dijaki in študentje, kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk,
– da dosegajo izjemne rezultate na državnem nivoju.
IV. Prijava za pridobitev denarne pomoči iz II. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplomski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
– potrdilo o začasnem prebivališču v tujini,
– fotokopija transakcijskega računa.
Prijava za pridobitev denarne pomoči iz III. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– fotokopija transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu v šolo,
– dokazilo o statusu,
– dokazilo o uspehih na posameznih področjih,
– opis izvajanja dejavnosti.
V. Merili za dodelitev denarne pomoči iz II. točke razpisa sta študijski program, ki ni na razpolago v Republiki Sloveniji. Prednost imajo kandidati z boljšim študijskim uspehom.
Merila za dodelitev denarne pomoči iz III. točke razpisa so doseženi uspehi na posameznih področjih na mednarodni, državni in občinski ravni. Prednost imajo kandidati z večjimi mednarodnimi uspehi.
VII. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »Denarne pomoči za izobraževanje« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Rok za oddajo vlog je do dne 20. 10. 2016 do 12. ure.
O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po oddani vlogi.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk 

AAA Zlata odličnost