Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

VL 153278/2015 Os-2601/16, Stran 1796
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku: AJK instalacije, posredništvo in storitve, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9, Maribor; Patricija Špoljar, Prešernova ulica 10, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 165.289,24 EUR, sklenilo:
Dolžnici Patriciji Špoljar, Prešernova ulica 10, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2016

AAA Zlata odličnost