Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

3119 VL 178055/2011 Os-2588/16, Stran 1796
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Hrvoje Drašković, proti dolžniku Gorazdu Norčič, Brajnikova ulica 47, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 392,90 EUR, sklenilo:
Dolžniku Norčič Gorazdu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2016

AAA Zlata odličnost