Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

Št. 1001-1/2016-5/500 Ob-2685/16, Stran 1786
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54-2484/1992 in naslednji), 34. člena Statuta Doma starejših Rakičan in sklepa Sveta zavoda z dne 27. 6. 2016, Svet zavoda Doma starejših Rakičan razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkem življenjepisu, program in vizijo dela zavoda naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od objave na naslov: Dom starejših Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9103 Murska Sobota, z oznako »Za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Svet zavoda »Dom starejših Rakičan« 

AAA Zlata odličnost