Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

D 54/2016 Os-2413/16, Stran 1760
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Šprah Francu, roj. 12. 11. 1942, nazadnje stalno stan. Cankarjeva ulica 1, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 24. 1. 2016, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 21. 4. 2016, sklenilo:
Objavi se oklic za dediča Šprah Andreja, roj. 25. 6. 1968 v Mariboru, neznanega prebivališča.
Oklic za dediča Šprah Andreja, roj. 25. 6. 1968, neznanega prebivališča, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico dediču Šprah Andreju, roj. 25. 6. 1968, neznanega prebivališča, se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala dediča Šprah Andreja, roj. 25. 6. 1968, neznanega prebivališča, v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 4. 2016

AAA Zlata odličnost