Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

D 93/2016 Os-2393/16, Stran 1759
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Slana Frančiški, roj. 16. 7. 1910, nazadnje stanujoči Branoslavci 21, umrli dne 28. 1. 1990 v Lukavcih, pošta Križevci pri Ljutomeru.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 6. 2016

AAA Zlata odličnost