Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Z 4/2015 Os-2619/16, Stran 1758
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zadevi zavarovanja upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, proti dolžniku Francu Gajšek, Arzobispo Merino 263, DO Santo Domingo, Dominican Republic, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 6.635,13 EUR s pp, dne 8. 7. 2016 sklenilo:
Dolžniku Francu Gajšku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anja Černezel, Celjska c. 23, Šmarje pri Jelšah.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 7. 2016

AAA Zlata odličnost