Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

I 268/2014 Os-2410/16, Stran 1758
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Ivanu Potočnik, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 3.366,18 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Ivanu Potočnik, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Jaka Šarabona, Glavni trg 20, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2016

AAA Zlata odličnost