Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

In 427/2005 Os-2604/16, Stran 1757
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajnem sodniku Slavku Lauderju v izvršilni zadevi upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnike: Ernest Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Sonja Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Samo Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, ki jih vse zastopajo odvetniki Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar, Jure Ivančič, Tarek Naji in Jasna Vračko, Ul. škofa Maksimiljana Držečnika 11, Maribor, zaradi izterjave 137.116,29 EUR s pp, o ustavitvi izvršbe, izven naroka, dne 31. 5. 2016 sklenilo:
1. Izvršba, dovoljena s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011, se ustavi.
2. Razveljavijo se opravljena izvršilna dejanja:
a) v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru pri nepremičnini: posamezni del št. 119 v stavbi št. 172, k.o. 658 – Koroška vrata (ID 5456641) v izključni lasti dolžnika Ernesta Sagadinja, opravljen vpis zaznambe izvršbe na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011 (ID pravice/zaznambe 14177227);
b) v Uradnem listu RS, št. 101/12 z dne 21. 12. 2012 (stran 2838, št. Os-5084/12) objavljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 3 v večstanovanjski hiši na naslovu Kajuhova ul. 5 v Mariboru, last dolžnika Ernesta Sagadinja do celote, opravljen na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2016

AAA Zlata odličnost