Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 01/2016 Ob-2667/16, Stran 1752
Namera 
o ustanovitvi stavbne pravice s sklenitvijo neposredne pogodbe
Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled (v nadaljevanju zavod) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; Uredba), objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih/delih zemljišč parc. št. 410, 417/2, 417/4, 420, vse k.o. Bled (Grajska pristava) za adaptacijo z možnostjo dograditve objekta zaradi vzpostavitve galerije, muzeja sodobne umetnosti ali drugega kulturnega objekta s kvalitetno vsebino. Zahteve zavoda v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice bodo:
– stavbna pravica se ustanovi za obdobje do 99 let,
– imetnik stavbne pravice mora objekt Grajske pristave, na katerem bo pridobil stavbno pravico in morebitnih preostalih objektih, postavljenih na parcelah, na katerih bo ustanovljena stavbna pravica, nameniti za galerijo, muzej ali drug objekt s kvalitetnimi umetniškimi vsebinami, celotna zasnova projekta, tj. projektiranje in programska zasnova, adaptacija oziroma izgradnja ter upravljanje objekta oziroma izvajanje dejavnosti pa je v celoti prepuščena imetniku stavbne pravice,
– imetnik stavbne pravice mora zavodu plačevati najmanj izhodiščno višino nadomestila za stavbno pravico, ki bo določena v cenitvi, izvedeni skladno s 17. členom ZSPDSLS. Izhodiščno nadomestilo (ali vsota letnih nadomestil) bo enako ali večje od vrednosti nadomestila, ki ga bo zavod plačal imetniku stavbne pravice po poteku stavbne pravice,
– po prenehanju stavbne pravice postane zgradba sestavina nepremičnine ter s tem last zavoda, ki bo imetniku stavbne pravice plačal dogovorjeno nadomestilo v višini polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine, v skladu s predlogom finančnega načrta odplačila nadomestila,
– imetnik stavbne pravice bo s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice prejel opcijo odkupa nepremičnin med trajanjem stavbne pravice ali najkasneje ob prenehanju stavbne pravice,
– obseg zemljišč, ki so predmet stavbne pravice, bo natančno določen s strani zavoda. Pri tem gre za zemljišča parc. št. 410, 417/2, 417/4, 420, vse k.o. Bled, zavod pa si pridržuje pravico, da stavbno pravico ustanovi tudi samo na nekaterih od naštetih zemljišč ali delu predmetnih zemljišč ali na njihovih posameznih delih v primeru vzpostavitve etažne lastnine, prav tako pa tudi na zemljiščih, ki bodo ob morebitni parcelaciji nastala iz naštetih zemljišč ali v katere bodo združena.
Objava te namere predstavlja ponovitev objave namere, objavljene na spletni strani: http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/ v skladu s petim odstavkom 31. člena ZSPDSLS. Stavbna pravica bo ustanovljena s sklenitvijo neposredne pogodbe. V primeru, da v roku 15 dni od te objave namere zavod ugotovi, da je za stavbno pravico zainteresiranih več subjektov, bodo pred podelitvijo stavbne pravice izvedena pogajanja v skladu s petim odstavkom 31. člena ZSPDSLS med zainteresiranimi subjekti.
Zavod za kulturo Bled 

AAA Zlata odličnost