Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 6140-1/2016/9 Ob-2664/16, Stran 1728
Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) v zadevi izvedbe Javnega razpisa za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017) minister, pristojen za kulturo, izdaja naslednji sklep:
1. Postopek Javnega razpisa za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017) se ustavi.
2. Z izdajo tega sklepa posebni stroški niso nastali.
Obrazložitev
Ministrica, pristojna za kulturo, je 13. 4. 2016 sprejela Sklep št. 6140-1/2016/3 o začetku postopka Javnega razpisa za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017). Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil predmetni javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/16 z dne 22. 4. 2016.
Ker sta se kar dve članici od treh članov strokovne komisije zaradi potencialnih konfliktnih interesov sami izločili iz ocenjevanja različnih dveh vlog in ker so na predmetni javni razpis prispele samo tri vloge, se je minister, pristojen za kulturo, zaradi zagotovitve enakih možnosti za vse prijavitelje, transparentnosti postopka in odprave kakršnega koli dvoma o nepristranskosti ocenjevanja strokovne komisije v postopku predmetnega javnega razpisa odločil, da izda sklep o ustavitvi postopka tega javnega razpisa. Predmetni javni razpis bo Ministrstvo za kulturo ponovilo v najkrajšem možnem času z novo Strokovno komisijo za slovenski jezik.
Pouk o pravnem sredstvu: zoper ta sklep pritožba ni dovoljena, dopustno pa je vložiti tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pa se mu pošlje po pošti v 30 dneh od vročitve tega sklepa. Tožba se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj dveh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost