Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

VL 168330/2015 Os-2480/16, Stran 1722
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk s.p., upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti Danica Čuk, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku: Darko Vnučec, Zagrebška cesta 72, Maribor -dostava, zaradi izterjave 640,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Darko Vnučec, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zvonimir Rožman, Partizanska 46, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2016

AAA Zlata odličnost