Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

Št. 013-172014 Ob-2592/16, Stran 1717
Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07, 122/07 Odl. Us: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12, ZSV-F-39-1707/2016), 29. člena Statuta CSD Piran ter sklepa 3. dopisne seje Sveta CSD Piran z dne 5. 7. 2016 delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Piran 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje tudi naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še Europass življenjepis ter program razvoja Centra za socialno delo Piran za mandatno obdobje, na katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonski pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje italijanskega jezika.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se lahko sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, s predvidenim pričetkom dela 11. 1. 2017.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Piran 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti