Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

II P 249/2016 Os-2374/16, Stran 1656
Okrajno sodišče v Mariboru je po višji sodnici Marjetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stranke Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Aleksandra Kuhar, zoper toženo stranko Hašimi Šeherzade, Makedonska ulica 31, 2000 Maribor, zaradi plačila 1.874,98 EUR s pp, dne 30. maja 2016 sklenilo:
toženi stranki Hašimi Šeherzade se v predmetni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Primož Žontar, Partizanska cesta 23, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. 5. 2016 

AAA Zlata odličnost