Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

VL 50816/2016 Os-2471/16, Stran 1656
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Zdravko Leban, proti dolžnici Jasni Perme, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki jo zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Gajšek o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 82, Domžale, Margit Šarotar, Nanoška ulica 9, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 481,73 EUR, sklenilo:
dolžnici Jasni Perme, Ljubljanska cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Branko Gajšek, Ljubljanska cesta 82, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. 6. 2016 

AAA Zlata odličnost