Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

VL 43237/2016 Os-2455/16, Stran 1656
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev 135C, Krško, proti dolžniku Martinu Riegelmann, Gradišče 31, Škofljica, ki ga zastopa začas. zastop. odv. Črtomir Zavašnik, Tivolska cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 569,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Martinu Riegelmann, Gradišče 31, Škofljica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Črtomir Zavašnik, Tivolska cesta 40, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 6. 2016 

AAA Zlata odličnost