Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

VL 33472/2016 Os-2454/16, Stran 1655
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Franc Pediček, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Peter Fakin, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marjan Mlaker, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Irena Šket Fakin, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Ante Ivkovič, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Darko Hederih, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vinko Reberšek, Lackova cesta 145, MARIBOR, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Antonija Horvat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Brigita Dovnik, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vinko Štefok, Pušnikova ulica 13, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vesna Podlipnik, Koroška cesta 97, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Zvezdana Valek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vanda Skerbinjek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Erna Hladen, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Matej Žmavc, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, David Kastelic, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Jasna Nerat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Taras Poljanec, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa Prelog Milena – odvetnica, Ulica talcev 23, Maribor, zaradi izterjave 149,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 6. 2016 

AAA Zlata odličnost