Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

VL 39422/2016 Os-2428/16, Stran 1655
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Marina Portorož, turistično podjetje, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož – Portorose, ki ga zastopa zak. zast. Sebastjan Selan, po odv. mag. Bogomir Horvat, Prešernov trg 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Wolfgangu Fortin, Klostergutstr 11, Rorschacherberg, ki ga zastopa zač. zast. odv. Robert Zakrajšek, Leskoškova cesta 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 24.354,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Wolfgangu Fortin, Klostergutstr 11, Rorschacherberg, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Robert Zakrajšek, Leskoškova cesta 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 6. 2016 

AAA Zlata odličnost