Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

1913 Z 373/2015 Os-2382/16, Stran 1655
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS), Davčna ulica 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Renato Anžur Mišljenović, Podgrajska cesta 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 25.764,89 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Renati Anžur Mišljenović, EMŠO 2012966505074, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Barbara Kvaternik, Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. 6. 2016 

AAA Zlata odličnost