Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

SV 568/16 Ob-2508/16, Stran 1654
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 568/16 z dne 23. 6. 2016, je stanovanje v pritličju stavbe s št. 674, v k.o. 2122 Huje, z naslovom Župančičeva ulica 14, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s površino dela stavbe 99,5 m2 oziroma 74,7 m2 uporabne površine, s kletno shrambo, v izmeri 24,70 m2, s št. dela stavbe 2122-674-1, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe s klavzulo neposredne izvršljivosti, opr. št. SV 528/16 z dne 13. 6. 2016, zastavljeno v korist SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve glavnice 97.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 3-mesečnega Euribor-ja in obrestnega pribitka 1,80 % letno, ki jo banka upnica začne obračunavati na dan prvega črpanja kredita, oziroma v višini v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom kredita v 240 mesečnih anuitetah, z zapadlostjo glavnice v roku 240 mesecev od zadnjega črpanja kredita, vendar najkasneje do 30. 6. 2036, z vsemi ostalimi pp, nadomestili, zamudnimi obrestmi, obrestmi po povišani obrestni meri ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz tega notarskega zapisa hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit št. 925272-005 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico z enostransko izjavo razdreti kreditno pogodbo ter s pravico odstopiti od kreditne pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo celotnega dolga z obrestmi in stroški vred pred iztekom pogodbenega roka.

AAA Zlata odličnost