Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. VI-46/151 Ob-2528/16, Stran 1649
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje, objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih dejavnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi z nastopom dela predvidoma 1. 9. 2016 za mandatno obdobje 4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se sklepa s krajšim delovnim časom in sicer za največ 20 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni čas do polnega delovnega časa pa se sklene pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 20 dni od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu, kandidati pošljejo na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj, »Prijava na razpis strokovnega direktorja bolnišnice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti