Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 112-2/2016-2 Ob-2506/16, Stran 1648
Svet Centra za socialno delo Izola na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07, 122/07 Odl. Us:U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12, ZSV-F-39-1707/2016), 28. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Izola ter sklepa 6. seje Sveta Centra za socialno delo Izola, z dne 21. 6. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Izola Centro per l'assistenza sociale d'Isola 
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, če programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha;
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, če programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5. let.
Kandidat/ka bo lahko nastopil/a delo s pridobitvijo soglasja k imenovanju Ministra/Ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in poteku mandata sedanji direktorici.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet Centra za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Izola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti