Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 8020-5/2016-11 Ob-2505/16, Stran 1606
Spremembe 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 1. 4. 2016:
I. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 6. po novem glasi:
»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt po posameznem namenu za največ 500.000,00 EUR posojila.«
II. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 13. po novem glasi:
»13. Posojilni pogoji:
Višina posojila 
(v EUR)
Skupna doba vračanja (moratorij in odplačilna doba posojila)
Moratorij na odplačevanje glavnice posojila
Vračanje posojila in obresti
Obrestna mera
Sklop 1
Sklop 2
od 5.000,00 do vključno 30.000,00
5 let
do 1 leto
mesečno
1. Euribor (trimesečni) + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90. 
2. Euribor (trimesečni) + 0,7 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09. 
3. Euribor (trimesečni) + 1,0 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
1. Veljavna ROM + 0,1 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90. 
2. Veljavna ROM + 0,3 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09. 
3. Veljavna ROM + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
nad 30.000,00 do vključno 50.000,00 
7 let
do 1 leto
mesečno
nad 50.000,00 do vključno 100.000,00 
8 let
do 1 leto
mesečno
nad 100.000,00 do vključno 200.000,00
9 let
do 2 leti
mesečno
nad 200.000,00 do vključno 250.000,00
10 let
do 2 leti
mesečno
nad 250.000,00 do vključno 500.000,00
15 let
do 3 leta
mesečno
« 
III. v 5. poglavju javnega razpisa »Vsebina vloge« se v točki 2. »Priloge«, točki a. »Obvezne priloge« doda nova, 13. alineja, ki se glasi:
»– Priložite amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov), ki jih navajate v prijavnem obrazcu A.«
IV. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti