Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 8020-3/2016 Ob-2504/16, Stran 1604
Spremembe 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 6. 2016 (Ob-2352/16), v katerega se vključijo naslednje spremembe:
I. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se točka 6. po novem glasi:
»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila oziroma vlagatelju, ustanovljenem:
Datum vpisa vlagatelja 
v sodni register
Maksimalna višina posojila v EUR
po 1. 7. 2015
75.000,00
po 1. 1. 2014
150.000,00 
pred 1. 1. 2014
1.000.000,00
« 
II. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.1 »za namen B« po novem glasi:
»9.1 za namen B:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,70 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM* + pribitek od 0,60 % do 0,80 %.
Višina posojila (v EUR)
Skupna doba vračanja (moratorij + odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
Koeficient razvitosti občine
OBRESTNA MERA
z elementi državnih pomoči
brez elementov državnih pomoči
Euribor
 % pribitka letno
ROM
 %
do vključno 30.000,00
7 let
1 leto
mesečno
do vključno 0,89
3-mesečni + pribitek
0,60
*Referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + pribitek
0,60
nad 30.000,00 do vključno 200.000,00
8 let
2 leti
mesečno
od vključno 0,90 do vključno 1,02
0,90
0,70
nad 200.000,00 do vključno 400.000,00
10 let
2 leti
mesečno
od vključno 1,03 do vključno 1,19
1,20
0,80
nad 400.000,00 do vključno 1.000.000,00
12 let
3 leti
mesečno
enak ali višji 1,20
1,70
« 
III. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.2 »za namen BL« po novem glasi:
»9.2 za namen BL:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,20 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM + pribitek od 0,10 % do 0,50 %.
Višina posojila (v EUR)
Skupna doba vračanja (moratorij + odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
Koeficient razvitosti občine
OBRESTNA MERA
z elementi državnih pomoči
brez elementov državnih pomoči
Euribor
 % pribitka letno
ROM
 %
do vključno 30.000,00
7 let
1 leto
mesečno
do vključno 0,89
3-mesečni + pribitek
0,60
Referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + pribitek
0,10
nad 30.000,00 do vključno 200.000,00
8 let
2 leti
mesečno
od vključno 0,90 do vključno 1,02
0,80
0,20
nad 200.000,00 do vključno 400.000,00
10 let
2 leti
mesečno
od vključno 1,03 do vključno 1,19
1,00
0,30
nad 400.000,00 do vključno 1.000.000,00
12 let
3 leti
mesečno
enak ali višji 1,20
1,20
0,50
« 
IV. v 15. poglavju javnega razpisa »Obvestilo o rezultatih obravnave vlog« se točka 2. po novem glasi:
»2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.«
V. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost