Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 5440-22/2015/15 Ob-2537/16, Stran 1603
Sprememba 
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, oznaka razpisa: 5440-22/2015/13, z dne 10. 6. 2016, objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/16, z dne 17. 6. 2016 (Ob-2439/16), objavljamo naslednje spremembe:
V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-54/2016/9, z dne 29. 6. 2016«;
V točki 17 se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»pavšalni znesek (»lump sum«) za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija«;
V točki 17 se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški za upravljanje oziroma za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija so:
– pavšalni znesek (»lump sum«) za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– stroški informiranja in komuniciranja: ((1) stroški za izvedbo zaključne konference ter (2) drugi stroški informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).«;
V točki 17 se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška) in pavšalnega zneska (»lump sum«), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.«;
V točki 17 se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, št. 5440-22/2015/9 z dne 8. 6. 2016, in Popravek Metodologije za določitev višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, št. 5440-22/2015/14 z dne 27. 6. 2016, ki določata:
– standardni strošek na uro izobraževanja na udeleženca v višini 5,81 EUR, za programe, ki trajajo do vključno 200 ur in 4,24 EUR za programe, ki trajajo 201 uro in več;
– pavšalni znesek (»lump sum«) za projektno pisarno za organizatorja izobraževanja odraslih, v višini 1.313,90 EUR na mesec.«
V točki 17 se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne pisarne so potrebna najmanj naslednja dokazila:
– poročilo o napredku, iz katerega je razvidno opravljeno delo,
– obračun.«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost