Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

II D 25/2016 Os-1783/16, Stran 1599
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Davorinu Lešniku, roj. 11. 11. 1930, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Tyrševa ulica 24, Maribor, ki je umrl 13. 2. 2015, sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih zakonitih dedičih.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2016