Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

III D 400/2016 Os-2383/16, Stran 1599
V zapuščinski zadevi po pokojni Cirili Minatti, rojeni 2. 10. 1947, umrli med 27. 1. 2016 in 28. 1. 2016, nazadnje stanujoči na naslovu Črtomirova ulica 18, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je bila ob smrti samska in brez otrok. Njeni starši so umrli pred njo. Imela ni ne bratov ne sester.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je vse svoje premoženje zapustila Božidari Leskovar, ki pa ne pozna oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega reda.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2016