Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

III D 3023/2014 Os-2277/16, Stran 1599
V zapuščinski zadevi po pokojnem Andražu Morozov, rojenem 8. 5. 1973, umrlem 3. 11. 2006, nazadnje stanujočem na naslovu Šarhova ulica 32, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je bil ob smrti brez otrok. Njegovi starši so umrli pred njim. Imel je enega brata Sebastijana Morozov in enega polbrata Slavka Janca, ki se je dedovanju po njem odpovedal. Ker je zap. brat Sebastjan Morozov navajal, da bi lahko prišla v poštev kot zakonita dedinja tudi zap. zunaj zakonska partnerica, glede katere pa ne razpolaga z njenimi osebnimi podatki, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2016