Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

I D 2064/2015 Os-2343/16, Stran 1598
Popravek 
V zapuščinski zadevi po pok. Ivanu Gultu, roj. 17. 11. 1929, umrl 4. 8. 2015, nazadnje stanujoč Zajelše 10, Dol pri Ljubljani, drž. Republike Slovenije, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, je bil dne 24. 5. 2016 izdan oklic dedičem. Pri zapisu priimka zap. sestre je prišlo do očitne pisne pomote, in sicer je bil napačno napisan priimek „Rucman“, namesto pravilno „Rucner“.
Glede na navedeno je sodišče skladno s 328. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 332. členom ZPP ter v povezavi s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdalo popravek oklica dedičem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2016