Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

0956 I 806/2012 Os-2200/16, Stran 1597
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Darka Benko, Njegoševa 27, 42000 Varaždin, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2016