Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

I P 610/2013 Os-1931/16, Stran 1597
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Temsija Čehajić, Savska cesta 2a, Jesenice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Sever, d.o.o. v Radovljici, zoper toženo stranko: 1. Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Ferme, odvetnica v Ljubljani in 2. Sanela Miskić, neznano bivališče (prej: Lipce 23, Blejska Dobrava), zaradi nedopustnosti izvršbe (pcto. 82.500,00 EUR), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, Saneli Miskić, neznano bivališče (prej: Lipce 23, Blejska Dobrava), postavilo začasno zastopnico odvetnico Danico Novak Kenda, Cesta maršala Tita 28, Jesenice.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler druga toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 12. 2013