Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

I 114/2016 Os-2064/16, Stran 1597
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, Dunajska 21, Ljubljana, zoper dolžnika Matija Čehun (sedaj neznanega bivališča oziroma brez prijavljenega bivališča v RS - zgolj na naslovu CSD Domžale), zaradi izterjave 2.798,75 EUR s pp, dne 21. 4. 2016 sklenilo:
dolžniku Matiji Čehun, sedaj neznanega prebivališča oziroma brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, razen na naslovu CSD Domžale, se v tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 4. 2016