Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

II N 354/2015 Os-2424/16, Stran 1596
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: Božidara To Kaasavi, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Andrej Detiček, Smrjene 50, Škofljica, 2. Marijan Kavalar, Rateče 161, Rateče Planica (naslov za vročanje:Hudovernikova ulica 4, Ljubljana), ki ju oba zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane, 3. Mojca Višner, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, 4. Frančišek Škrjanc, Ulica Andreja Gabrščka 80, Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 5. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, dne 2. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 4. 1962, sklenjene med prodajalcem „GRADIS“ obrat gradbenih polizdelkov in kupcem Rajkom Dobroto, predmet pogodbe je prodaja in dostava montažne garaže G-1, neobarvane.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Andreja Detička.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2016