Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Št. 01407-1/2016, 16001-002/2016-9 Ob-2483/16, Stran 1527
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13) in Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10 ter MUV št., 6/2014) občini Benedikt in Sveta Ana v Slov. gor., objavljata
popravek javnega razpisa 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine 
1. V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine (Uradni list RS, št. 41/16) se izbriše podtočka 6.2.8. Dosedanje podtočke 6.2.9 in 6.2.10 postanejo podtočke 6.2.8 in 6.2.9.
Občina Sveta Ana Občina Benedikt