Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

P 1213/2016-V Os-2377/16, Stran 1441
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 1. 6. 2016 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 1213/2016-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da se ugotovi, da so: nepremičnina z ID znakom 1730-367-8, ki v naravi predstavlja poslovni prostor št. 8 v etaži 3, na naslovu Letališka cesta 5, Ljubljana, last Borisa Janežiča, osebni avtomobil BMW X5, WBAFF01050L206059, reg. št. LJ76-9FA, last Borisa Janežiča, osebni avtomobil PORSCHE 911, WP0AD29917S784662, reg. št. LJ76-4FA, last Borisa Janežiča, 7.831,422746 enot premoženja v podskladu NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, ki jih je Boris Janežič pridobil z vplačilom zneska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, 7.761,236365 enot premoženja v podskladu NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški, ki jih je Boris Janežič pridobil z vplačilom zneska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, 7.529,219153 enot premoženja v podskladu NLB Skladi – Naravni viri delniški, ki jih je Boris Janežič pridobil z vplačilom zneska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, terjatev Borisa Janežiča do dolžnika Sebastjana Vide, Vaše 10, Medvode, v znesku 60.000,00 EUR s pripadki, terjatev Borisa Janežiča do dolžnika Andreja Novaka, Ulica bratov Babnik 58, Ljubljana, v znesku 40.000,00 EUR s pripadki in terjatev Borisa Janežiča do dolžnika Bogdana Krstiča, Ulica F. Mlakarja 6, Ljubljana, v znesku 30.000,00 EUR s pripadki, premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da se Borisu Janežiču naloži, da je tožeči stranki dolžan plačati znesek v višini 106.291,86 EUR s pripadki.
2. Tožena stranka: Boris Janežič, Ižanska cesta 406, 1000 Ljubljana.
3. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice, in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
4. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
5. Dan objave oklica: 10. 6. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti