Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

VL 167063/2015 Os-2275/16, Stran 1439
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku AJK Instalacije, posredništvo in storitve, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Solvens, poslovne storitve, d.o.o. Matjaž Polenčič, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana; Patricija Špoljar, Prešernova ulica 10, Maribor, zaradi izterjave 1.574,57 EUR, sklenilo:
dolžnici Patriciji Špoljar, Prešernova ulica 10, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zoran Vunjak, Kotnikova ul. 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2016

AAA Zlata odličnost