Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

VL 105214/2014 Os-2199/16, Stran 1439
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Matej Falatov, po Nataši Radkovič, Dunajska cesta 117, Ljubljana - dostava, proti dolžniku: Matring mednarodne poslovne aktivnosti d.o.o., Korte 12A, Izola -Isola; Daniel Geratič, Ulica Taško Karadža 26/1-33, Skopje, Makedonija, ki ga zastopa zak. zast. začas. zast. Saša Vrančič Makuc, Poljanski nasip 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 9.793,60 EUR, sklenilo:
dolžniku Danielu Geratič, Ulica Taško Karadža 26/1-33, Skopje, Makedonija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Vrančič Makuc Saša, Poljanski nasip 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2016

AAA Zlata odličnost