Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1913 I 2238/2015 Os-1889/16, Stran 1439
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, zoper dolžnika Boštjana Bakač, Zaloška cesta 69, Ljubljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Bakač Boštjanu, EMŠO 0803975500379, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Kozelj, Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2016

AAA Zlata odličnost